SOLID & DEPENDENCY INJECTION TRONG .NET MVC

NGUYÊN LÝ SOLID Single Responsibility Principle Mỗi class chỉ nên giữ 1 nhiệm vụ duy nhất Open/Closed Principle Open: cho phép mở rộng kế thừa. Closed: đóng gói, bảo mật. Liskov Substitution Principle Đối tượng của lớp con có thể thay thế đối tượng lớp cơ sở, mà vẫn giữ được tính đúng đắn của Read more about SOLID & DEPENDENCY INJECTION TRONG .NET MVC[…]

Hướng dẫn tạo testcase MC/DC manual

Nhắc lại định nghĩa MC/DC MC/ DC (Modified Condition Decision Coverage) là chuẩn đo source về độ bao phủ. Kết quả trả về sau khi kiểm tra xong là True hoặc False, cùng với 1 thông số quan trọng nhất là % độ bao phủ của hàm đó. Cơ chế hoạt động của MC/DC ? Định Read more about Hướng dẫn tạo testcase MC/DC manual[…]

Tính năng chứng thực trong ASP.NET MVC – Phần 1

  Giới thiệu Trong bài này hướng dẫn các bạn xây dựng chức năng chứng thực cơ bản trong ASP.NET MVC. Cơ bản là người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập và đăng xuất. Dĩ nhiên ASP.NET đã xây dựng tính năng này từ lâu với khái niệm membership trong asp.net: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/identity/overview/getting-started/introduction-to-aspnet-identity Trước khi đọc Read more about Tính năng chứng thực trong ASP.NET MVC – Phần 1[…]

An toàn thông tin trong ứng dụng web

Bài này nhằm mục tiêu giới thiệu trước khái niệm, ý tưởng trước khi đi vào các bài hướng dẫn kĩ thuật cụ thể. Về an toàn thông tin trong các ứng dụng web mà chúng ta thường hay gặp là chức năng đăng nhập, đăng xuất của người dùng. Nhưng tại sao cần phải Read more about An toàn thông tin trong ứng dụng web[…]

Lession 02: Generic Repository Entity Framework in C#, unit test, code first

Generic Repository Entity Framwork The purpose of this layer, is the direct access to the database. It’s the only layer responsible to communicate with the database. If some other layer wants to access the database, then this will be done through some of the classes (repositories) we will define in this project. In addition, we Read more about Lession 02: Generic Repository Entity Framework in C#, unit test, code first[…]

Lession 01: Folder Structure For ASP.NET MVC Project best practice

Advantages of good Folder Structure In this tutorial, I will introduce folder structure of asp net MVC project. We do this because there are some advantages: Creating a highly loosely coupled ASP.NET MVC Solution Scalability, usability or testability Data Access, Business and Presentation layers are defined in the right manner This big picture is fully illustration Read more about Lession 01: Folder Structure For ASP.NET MVC Project best practice[…]