Các khái niệm cơ bản trong khai thác dữ liệu

Hiểu các khái niệm trong KTDL giúp các bạn đọc hiểu các bài báo về lĩnh vực này, tôi sẽ giải thích một số khái niệm các bạn thường gặp như sau: Data Object Một bộ dữ liệu tạo nên một data object, một thực thể. Ví dụ trong CSDL bán hàng, object có thể là Read more about Các khái niệm cơ bản trong khai thác dữ liệu[…]