Tìm hiểu về Static Testing

Giới thiệu vài nét về Static Testing: Testing là xác minh (verification) và xác nhận (validation). Chúng ta biết rằng phải mất cả 2 quá trình này để hoàn tất quá trình kiểm thử. Static test (Kiểm thử thống kê) sử dụng phương pháp thống kê để xác định độ tin cậy của chương trình. Read more about Tìm hiểu về Static Testing[…]

Tìm hiểu về Microsoft Fakes

MICROSOFT FAKES Là một trong những công cụ test trong visual studio, giúp test độc lập một thành phần của hệ thống. Lợi ích: Giúp code của bạn luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất, hoặc ít ra bạn kiểm soát được bug phát sinh khi bạn vừa fix một bug khác 😊. Ví Read more about Tìm hiểu về Microsoft Fakes[…]

UI Automation trong Visual Studio

Bài viết được tham khảo từ: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/test/use-ui-automation-to-test-your-code Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về UI Automation, một framework cho phép tự động hoá việc kiểm thử giao diện người dùng (Coded UI tests – CUITs). 1. Các thể loại test: Trước tiên, ta thử xem lại một số cách mà chúng ta vẫn hay dùng Read more about UI Automation trong Visual Studio[…]

Giới thiệu IntelliTest trong Visual Studio

Bạn đang thực hiện Test cho mã code của mình nhưng bạn cảm thấy lo lắng vì không biết rằng các trường hợp mà mình đưa ra có đủ hết các trường hợp data đưa vào hay chưa. Và bạn đang tìm kiếm một công cụ để bạn có thể dể dàng thực hiện và Read more about Giới thiệu IntelliTest trong Visual Studio[…]

Hướng dẫn sử dụng OpenCover để đo độ bao phủ trong .NET (C#)

Bình thường, có thể bạn luôn thắc mắc là liệu thuận toán hay hàm của mình viết: Chạy được hết tất cả các điều kiện(If – Else) hay vòng lặp(For) chưa ? Mình viết có chuẩn chưa ? Code đã tối ưu thuật toán chưa nhỉ ? Code mình có bao phủ hết hàm đó Read more about Hướng dẫn sử dụng OpenCover để đo độ bao phủ trong .NET (C#)[…]

Code Coverage in Visual Studio

Tác giả bài viết: 1642042 Mở đầu loạt 1 bài về Unit Testing, hôm nay mình sẽ nói về Code Coverage trong Visual Studio. Đầu tiên, Code coverage là gì? https://en.wikipedia.org/wiki/Code_coverage Coverage = “bao phủ”, vậy code coverage (CC) là mức độ bao phủ code.  Nói đơn giản là bao nhiêu % source code sẽ được thực thi Read more about Code Coverage in Visual Studio[…]

Công cụ phát triển ứng dụng .NET – .NET Core command-line interface (CLI)

  Giới thiệu công cụ command-line interface Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu các bạn về công cụ phát triển ứng dụng .NET dùng các tham số dòng lệnh. Thay vì dùng công cụ IDE là visual studio, ta dùng câu lệnh của CLI. Lợi ích command line trong việc phát triển ứng dụng Read more about Công cụ phát triển ứng dụng .NET – .NET Core command-line interface (CLI)[…]

Lession 02: Generic Repository Entity Framework in C#, unit test, code first

Generic Repository Entity Framwork The purpose of this layer, is the direct access to the database. It’s the only layer responsible to communicate with the database. If some other layer wants to access the database, then this will be done through some of the classes (repositories) we will define in this project. In addition, we Read more about Lession 02: Generic Repository Entity Framework in C#, unit test, code first[…]